Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TELESALES

Công Ty Cổ Phần SADIPHA – nhà máy đạt chuẩn GMP quốc tế, chuyên sản xuất Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Mỹ phẩm …

Xem thêm
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công Ty Cổ Phần SADIPHA - nhà máy đạt chuẩn GMP quốc tế, chuyên sản xuất Dược phẩm, Thực phẩm chức năng, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Mỹ phẩm …

Xem thêm